Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีเขียนเมล์แบบ Draft ระบบอีเมล์ ในองค์กร โดย MailDee.com

1. เข้า Login E-mail และ Password

2. เลือกคลิก Compose เพื่อเขียน E-mail 

3. เมื่อคลิกเลือก Compose แล้ว คุณสามารถระบุชื่อ Email ผู้รับ และ รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการได้ทันที

4. การเขียน Email แบบ Draft นั้น คือการเขียนข้อมูลE-mail แต่ยังไม่ทำการส่งหาผู้รับในทันที แต่จะถูกเก็บไว้ ใน Drafts เผื่อต้องการแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล สามารถ Save Draft ไว้ก่อน เช่นข้อมูลที่ต้องการร่างไว้สำหรับส่งข้อมูลสินค้าให้บุคคลที่ต้องการติดต่อ เป็นต้น

5. เมื่อทำการเลือก Save Draft แล้ว คุณสามารถเช็ค ข้อมูลที่ Saveไว้ได้ โดยคลิกเลือก Drafts 

6. คุณสามารถดูข้อมูลที่เก็บไว้ใน Draft ได้ หรือต้องการแก้ไข หรือทำการส่ง E-mail สามารถทำได้ทันทีไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น