Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีเขียน E-mail ใหม่ (Web base Email for Business) ระบบอีเมล์ราคาถูกคุณภาพสูง

1. เข้า Login  Email  และ Password   

2. เลือก คลิก Compose เพื่อเขียน E-mail 

3. เมื่อทำการคลิก Compose แล้ว จะเห็นหน้าจอแบบนี้ 

4. คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการส่งไปยังผู้รับ Email ได้ โดย พิมพ์ชื่อEmail ผู้รับ  หัวข้อเรื่อง (Subject)
    และรายละอียดของข้อมูล ได้
5. คุณสามารถกดส่ง Email  ได้ทั้ง 2 ทาง 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น