Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีเปลี่ยน Password ระบบอีเมล์ชื่อบริษัท (Business Email) ภายใต้ Domain ตนเอง

1. เข้า Login Email และ Password

2. คลิกเลือก Settings 

3. คลิกเลือก Change Password

4. เมื่อคลิกแล้ว จะมีช่องให้พิมพ์ข้อมูล Current Password คือ รหัสเดิม , New Password รหัสที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ , Confirm Password คือ การยืนยันรหัสใหม่ พิมพ์รหัสใหม่อีกครั้ง

5. เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก Reset Password

6. คุณสามารถเข้าทำการ Login Email และ Password ที่กำหนดใหม่ ได้ทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น