Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธี Export contacts ใน Address Book ให้เป็นไฟล์ *.csv

วิธี Export contacts ใน Address Book ให้เป็นไฟล์ *.csv


การ Export contacts เพื่อที่จะได้ทำการ backup หรือ การนำข้อมูลรายชื่อที่ติดต่อไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Import เข้าสู่โปรแกรมอื่น สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธี Export contacts ใน Address Book ให้เป็นไฟล์ *.csvไปที่ แฟ้ม จากนั้นเลือก เปิด คลิกไปที่ นำเข้า


เลือก ส่งออกไปที่แฟ้ม (Export to a file)


เลือก ค่าที่มีการแบ่งโดยเครื่องหมายจุลภาค (Windows)
หรือ Comma Separated Values (Windows)เลือก Folder ที่ต้องการส่งออก คือ ที่ติดต่อ


เลือกตำแหน่งปลายทางที่ต้องการเก็บไฟล์


คลิก เสร็จสิ้น

รอไฟล์ Export เสร็จ
ไฟล์ที่โหลดเสร็จจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทางที่เราเลือกไว้
บทความที่เกี่ยวข้อง
การ Import Contact ไฟล์ .CSV หรือ .vCard ลงบนโปรแกรม Outlook 2013
วิธีรวมไฟล์ vCard (*.vcf) หลายๆ ไฟล์ ให้อยู่ในไฟล์เดียว

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น