Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] การเช็คอีเมล์ฉบับล่าสุด (Get Mail หรือ Send/Receive messages)

การตรวจสอบอีเมล์ที่เข้ามาฉบับล่าสุด ในโปรแกรม Email Client บางตัว จะมีปุ่มที่เรียกว่า "Get Mail", "Send/receive" สำหรับหน้าเว็บเมล์ คือ ปุ่ม Refresh ดังภาพ

ใช้เมื่อเราต้องการเช็คอีเมล์ที่ระบบอาจจะยังไม่ได้แสดงผลอีเมล์ขาเข้าขึ้นมา
เป็นการ Refresh อีเมล์

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น