Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีการใช้ Send/Receive All Folders

ปุ่ม Send/Receive All Folders
Send/Receive All Folders เป็นการตรวจสอบว่ามีการรับอีเมลล์เข้ามาใหม่หรือไม่ คือเป็นการอัพเดตจดหมายทุกฉบับ ทั้งจดหมายขาเข้า จดหมายที่ทำการส่งออก เมื่อกดที่ปุ่ม Send/Receive All Folders กรณีมีจดหมายส่งออกที่ยังส่งไม่สำเร็จ Outlook จะทำการตรวจสอบและทำการส่งใหม่ อีกครั้งหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่าเป็นการ Refresh นั่นเอง

วิธีตั้งค่าให้โปรแกรมเช็คอีเมล์อัตโนมัติ (Automatic send/receive)

1. ในหน้าแรกให้คลิกเลือกไปที่ File
2. จากนั้นเลือกในเมนู Option3. เมื่อปรากฏหน้า Outlook Option แล้ว เลือกไปที่ เมนู Advanced เครื่องมือด้านขวาเลือกที่ Sent and receive กดปุ่ม Send/Receive...4. กำหนดการตั้งเวลาอัตโนมัติ เลือกไปที่ Schedule and automatic send/recive every ใส่หมายเลข 10 จากนั้นกดปุ่ม Close
หมายเหตุ ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น