Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Bookวิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Add new contact)

1. คลิกที่ Icon: Address Book
2. คลิกที่ New Contact

ใส่รายละเอียดของผู้ติดต่อ (เท่าที่จำเป็น)
จากนั้นกด OK

เมื่อเพิ่มแล้ว จะมีรายชื่อผู้ติดต่อใหม่อยู่ในช่องด้านขวา

วิธีแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ (Edit a contact)

คลิกขวาที่รายชื่อที่เราต้องการจะแก้ไข
เลือก Properties
จากนั้นเราจะสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เมื่อแก้ไขแล้วกดปุ่ม OK

วิธีลบรายชื่อผู้ติดต่อ (Delete a contact)

เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกไปที่ Icon: Delete ดังภาพ

จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่า เราแน่ใจไหมที่จะลบรายชื่อนี้ ให้กด OK

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการด้าน Email Hosting/Server คุณภาพอันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น