Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] ประโยชน์ของ Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ และวิธีการตั้งค่าบนเว็บเมล์

ประโยชน์ของ Auto-responder หรืออีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ และวิธีการตั้งค่าบนเว็บเมล์

ประโยชน์ที่จากการตั้ง Auto-responder คือ กรณีที่คุณได้รับอีเมล์จากผู้ติดต่อ แต่อยู่ในช่วงที่คุณกำลังลาพักร้อน หรือ ไม่สามารถตอบกลับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง Auto-responder จะทำหน้าที่ส่งอีเมล์กลับไปยังผู้ที่ติดต่อเข้ามา โดยเนื้อหาคุณสามารถกำหนดเองได้ และ ยังสามารถกำหนด วันที่ที่จะให้ระบบมีการ ตอบกลับอัตโนมัติได้อีกด้วย

วิธีการตั้งค่าบนเว็บเมล์
1. เข้าไปหน้าตั้งค่าในส่วนของเว็บเมล์
2. เลือกหัวข้อการตั้งค่า Vacation Notice
3. ใส่หัวข้อรายละเอียดให้ชัดเจน

ในส่วนของเว็บเมล์ จะไม่มีเมนู Auto-responder แต่จะใช้คำว่า 'Vacation Notic

4. ติ๊กเพื่อเปิดใช้งาน อีเมล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้
5. สามารถกำหนดวันที่จะให้มีการ Auto-responder 

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น