Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทำไม Update DNS แล้วต้องรอ 2-3 ชั่วโมง หรือ หลายชั่วโมง

เนื่องจาก ISP หรือผู้ให้บริการ Internet เช่น True, TOT, 3BB เป็นต้น จะมี DNS Server ของตนเอง โดย DNS Server มีหน้าที่ทำงานคล้ายๆ เป็นตัวชี้ Server เช่น เมื่อคุณพิมพ์ mail.company.com แล้ว จะต้องชี้ไปยัง Mail Server IP ใดต่อ, ซึ่ง ISP แต่ละเจ้าจะมี DNS Server ไว้เพื่อลดการทำงานจะได้ไม่ต้องไปหาค่า DNS ใหม่ทุกๆครั้งเมื่อผู้ใช้งานทำการ Enter URL ที่ซ้ำๆกัน

ซึ่ง DNS Server ตัวนี้จะมีการ Update ค่า DNS กับ ค่า DNS Server ของ Domain ต่างๆทั่วโลกในทุกๆ 2-12 ชั่วโมง หรือ Update เมื่อมีผู้ใช้งานไป Enter URL นั้นใหม่ ซึ่ง URL นั้น ISP ไม่เคยทำการจำค่า DNS มาก่อน จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องทำการรอให้ ISP ต่างๆ Update

ยกตัวอย่าง Process การทำงานดังนี้


ภาพอธิบายการทำงานของ DNS Server และ การ Swing ของ DNS

  1. เมื่อมีคนพิมพ์ URL: mail.company.com
  2. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ก็จะนำ mail.company.com ไปค้นหาใน DNS Server ของตนเองว่ามีค่าเท่ากับ IP ใด, หากผู้ดูแล Domain มีการไปปรับเปลี่ยนค่า IP ของ mail.company.com ใน Domain DNS Server ให้มีค่าเท่ากับ IP: 11.22.33.55 (IP ใหม่)
  3. ถ้า DNS Server ของ ISP ยังไม่ได้จดจำค่าใหม่และจำค่าเก่าเป็น 11.22.33.44 (IP เก่า) อยู่
    คนที่พิมพ์ URL: mail.company.com ก็จะถูกชี้ไปยัง IP: 11.22.33.44 ที่ DNS Server ของ ISP
  4. แต่หากเมื่อเวลาผ่านไปสัก 2-24 ชั่วโมงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP DNS Server) ได้ทำการ Update DNS ให้่มีค่าเท่ากับ Domain DNS Server ที่เรากำหนดไว้เป็น IP: 11.22.33.55 (IP ใหม่) เมื่อมีคนพิมพ์ URL: mail.company.com  ก็จะถูกชี้ไปยัง IP: 11.22.33.55 (IP ใหม่)
  5. ซึ่งระยะเวลาในการ Update DNS ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ Update ตัวเองทุกๆ 1 ชั่วโมง ไปจนถึงทุกๆ 24 ชั่วโมง, และนี่คือสาเหตุที่ ทำไมเวลาคุณเปลี่ยนค่า DNS แล้วต้องรอหลายชั่วโมงกว่าจะใช้งานได้ VDO ที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น