Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ไม่สามารถ Connect ไปยัง Outgoing Server ได้

หากอยู่ดีๆผู้ใช้งานอีเมล์ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Outgoing Server ได้ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อสอบถามปัญหาดังกล่าว
ไม่สามารถ Connect ไปยัง Outgoing Server ได้

วิธีแก้ไขปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น