Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thunderbird] Test Incoming server ไม่ผ่าน

Test Incoming server ไม่ผ่าน อาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย

วิธีแก้ไขปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น