Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อีเมล์ (Email) ที่มีไวรัส (Virus) เป็นอย่างไร พร้อมตัวอย่าง

Junk Mail หรือ อีเมล์ไวรัส (Virus Email)  คือ อะไร

อีเมล์ที่มีไวรัส คือ อะไร

อีเมล์ไวรัส (Virus) คือ อีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามาด้วยความจงใจ  หรือ ไม่เจาะจง โดยมีความประสงค์ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีไวรัส เมื่อทำการเปิดคลิกไฟล์แนบ ที่ผู้ส่งนั้นส่งมา, ในบางกรณีเรายังพบว่า Hacker ได้ทำการสร้าง Email ที่มี  Virus และทำการแนบไฟล์ โดยเฉพาะ ".exe" และ ทำการ ".Zip" ไฟล์เพื่อหลบหลีกการตรวจสอบของ Email Hosting 

บางกรณี Hacker อาจจะทำการส่งอีเมล์โดยมีการแนบ URL หรือ Website  (เพราะต้องการหลบหลีกการตรวจสอบของ Firewall Email Hosting) เพื่อหลอกให้คุณกดเข้าไป Download ไวรัส ลงเครื่อง 

โดย Virus ที่ Hacker จงใจส่งเข้ามาผ่านทาง Email นั้นจะมีจุดประสงค์หลัก คือ โจรกรรมข้อมูล (Hack) เพื่อเอาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ สำคัญของธุรกิจคุณไปใช้ในเชิงมิชอบ เช่น Username, Password ของ Email ไปปลอมแปลงและสร้างเอกสารเลขที่บัญชีปลอมขึ้นมา (พบได้บ่อย), ข้อมูลบัตรเครดิต, ข้อมูล Internet Blanking ซึ่งสร้างความเสียหากต่อธุรกิจจำนวนมหาศาล 

ตัวอย่างอีเมล์ที่มีไวรัสแอบแฝงเข้ามา

จะป้องกันไวรัสที่มากับ Email ได้อย่างไร

  • เลือกใช้บริการ Email Hosting ที่มีความปลอดภัย หรือ สามารถ Scan หาไวรัส ในอีเมล์ เพื่อ ลดความเสี่ยงก่อนที่ อีเมล์ที่มีไวรัสจะถูกส่งถึงคุณ
  • อย่าคลิกเปิดไฟล์แนบใดๆ ที่ถูกส่งมาจาก Sender Email ที่ไม่แน่ชัด หรือ ไม่รู้จัก
  • อย่าคลิกเปิดเว็บไซต์ใดๆ ที่ถูกส่งเข้ามาจาก Sender Email ที่ไม่แน่ชัด หรือ ไม่รู้จัก
  • Scan หา Virus ประเภท Malware และ Bot ซึ่งโดยส่วนมากโปรแกรม Antivirus ทั่วไปมักหาไม่พบ
  • คลิกเพื่ออ่านวิธีป้องกันอีเมล์ที่มีไวรัสทั้งหมด >>

ข้อมูลโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น