Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การส่ง email หรือ Spam จำนวนมากๆ ทำเพื่ออะไร ?


เหตุผลที่มีคนต้องการส่ง spam mail จำนวน เยอะมากๆ มาหาคุณ


การส่ง Spam mail จำนวนมากๆ ทำเพื่ออะไร ? 


การส่งอีเมล์ครั้งละจำนวนมาก ๆ นั้นไม่ได้เกิดจาก Spam อย่างเดียวบางทีมีการทำธุรกิจแบบโฆษณาต่าง ๆ เพื่อทำให้เราเกิดความสนใจในโฆษณา ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจ จากผู้ให้บริการ Email Hosting เกี่ยวกับการให้บริการการส่ง อีเมล์ จำนวนมากๆ สาเหตุที่ต้องส่งจำนวนมากๆ เพื่ออะไร ?

  • การกระจายข่าวสาร ความรู้ จากองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ อย่างเช่น กรมสาธารณะสุข
  • การแจ้งให้ลูกค้าของตัวเองที่มีอยู่หลายรายทราบถึง โปรโมชั่น ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ให้บริการ
  • ขายสินค้าโฆษณาเพื่อหวังผลกำไร ทำให้ผู้ที่ได้รับอีเล์สนใจเปิดอ่าน สามารถติดต่อกลับเพื่อที่จะซื้อสินค้าได้
  • แจ้งข่าวสารให้แก่พนักงานในเครือของท่านที่มีผู้ใช้อีเมล์หลายราย แจ้งข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถ Lish รายชื่อ หรือ ทำการส่งไปยังอีเมล์ทีเดียวจบ เป็นวิธีที่ดีและรวดเร็วที่สุด
  • เพื่อทำรายคู่แข่งขัน (Spam) ทำให้ผู้บริการ Email hosting เกิด IP ติด Blacklist ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่มันใจต่อการให้บริการ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น