Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีหาค่า DNS Server ของระบบอีเมล์ที่ใช้งาน

วิธีหาค่า DNS Server ของระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ ที่ใช้งาน มีวิธีการที่ไม่ยากโดยพึ่งพาเว็บไซต์อย่าง Whois.com

พิมพ์ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการหาค่า DNS Server จากนั้นคลิกปุ่ม 'Whois Lookup'

จากนั้นเว็บจะแสดงหน้าผลการค้นหา DNS Server ขึ้นมาVDO ที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Providerไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น