Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบ Spam Filter ที่มีการ กรองไปยัง File ที่แนบมาใน Email

ระบบ Spam Filter ที่มีการ Scan ไปยังไฟล์แนบของ Emailในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย Email ทุกคนทราบกันดีว่า ไวรัสอีเมล์ จำนวนมากสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดย ไวรัสประเภท Spyware และ malware เหล่านั้นอาจจะติดมากับ Email ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างที่ไม่รู้ตัวมาก่อน

Hacker หรือ ผู้ผลิตไวรัส ก็มีการพัฒนาหรือหาวิธีเจาะไปยัง Firewall เพื่อให้ Email ที่มีไวรัสของตนเองผ่านเข้าไปถึง Email Account ที่ต้องการให้ได้ ระบบ Spam Filter ของเรามีการ Scan ไปยังไฟล์แนบของ Email ทุกฉบับ ทุกไฟล์ เพื่อหาไฟล์ที่มีนามสกุลที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัสสูง เช่น ".exe" เป็นต้น


ตัวอย่างการทำงาน

Email มีไฟล์แนบชื่อว่า "order.exe"
ระบบ Spam Filter ของเราจะทำการปกป้องและไม่ยอม Email ที่มีไฟล์แนบ ".exe" เข้าไปในระบบอย่างเด็ดขาด เพราะจากข้อมูลเชิงสถิติ กลุ่ม Hacker หรือ ผู้ผลิตไวรัสมักจะสร้างชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อที่น่าเปิดและทำให้ผู้ใช้งานในระดับ End User หลงกล เข้าใจผิด และ เปิดคลิกมันในที่สุด เช่น "newpo.exe", "quotation.exe", "pricelist.exe"

ระบบ Spam Filter ของเรายังสามารถให้ Admin ระบุนามสกุลหรือประเภทไฟล์ที่ไม่ต้องการให้วิ่งเข้ามาในระบบ เช่น Admin อาจจะไปเพิ่ม ".zip" หรือ ประเภทไฟล์อื่นๆ ที่คิดว่าไม่ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ด้วยเทคโนโลยี Spam Filter ที่มีการ Scan ไปยังนามสกุลไฟล์ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น