Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

[MD] วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์บนหน้าเว็บเมล์

หากผู้ใช้งานอีเมล์ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อให้จำได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานเอง โดยวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านจากหน้าเว็บเมล์ มีดังนี้

เลือก Settings

เลือก Change Password

1.ใส่รหัสเดิมที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
2. ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการ
3. ยืนยัน Password ใหม่อีกครั้ง
4 กดปุ่ม Reset Password 


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น