Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

Reject Message ในการใช้งาน Email คือ อะไร ?


Reject Message หรือ Email ตีกลับ คือ อะไร ?

Reject Message คือ อะไร ?

Reject Message คือ Email ตีกลับ เช่น คุณได้ทำการส่ง Email ไปหา a@abc.com แต่ส่งไปแล้ว a@abc.com นั้นไม่ได้รับ หลังจากนั้นประมาณ 24 ชั่วโมง คุณก็จะได้รับ Email ตีกลับมาหาคนส่งคือคุณ ว่า Email ที่คุณส่งไปหา a@abc.com นั้นส่งไม่ผ่าน และ ใน Email ที่ตีกลับมาก็จะมีการแจ้งว่าเหตุผลใด a@abc.com ถึงไม่รับ Email ของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ส่ง Email ไม่ผ่านจะมีดังนี้จะทำอย่างไรเมื่อได้รับ Reject Message

โดยปกติแล้ว Message ที่มีการ Reject มาจะมีข้อความเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเพราะสาเหตุใด Mail Server ปลายทางถึงไม่รับ Email คุณ ในฐานะที่คุณเป็น End-User คุณสามารถส่งข้อความนี้ให้แก่ Admin เพื่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาได้บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด​์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น