Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

A Record ใน DNS คือ อะไร และทำงานอย่างไร ?
A Record คือ อะไร

A Record เป็นการ map Domain Name ไปยัง IP ที่เรากำหนดไว้ เช่น เราตั้ง Domain ชื่อว่า mail.abc.com ให้มีค่าเท่ากับ IP:  61.11.22.11.33 เมื่อมีคนมาเข้าเว็บ mail.abc.com มันก็จะพาเข้ามายัง Server IP: 61.11.22.11.33 ทันที


ตัวอย่างการทำงานของ A Record
  • จากภาพประกอบให้สมมุติว่า Domain ชื่อ abc.com
  • สมมุติว่าได้ทำการ Map: mail.abc.com แบบ A Record ไปยัง IP: 61.255.188.1 เมื่อมีคนมาเข้าเว็บ mail.abc.com มันก็จะวิ่งไปหา Server IP: 61.255.188.1 ที่เรา Map ไว้โดยอัตโนมัติ
  • ในทางเดียวกัน หากคุณได้ทำการ Map: www.abc.com แบบ A Record ไปยัง IP: 61.255.188.2 เมื่อมีคนเข้าเว็บ www.abc.com มันก็จะพาไปยัง Server IP: 61.255.188.2 โดยอัตโนมัติ


หาก Server ของคุณมีการเปลี่ยนหมายเลข IP บ่อยๆ และมีคนต้องมา Connect กับ Server คุณจำนวนมากๅ ผู้เขียนแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คนที่ต้องมา Connect กับ Server คุณโดยการ Map แบบ CNAME จะเป็นวิธีที่ดีกว่า


บทความที่เกี่ยวข้องVDO ที่เกี่ยวข้องบทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Mail Server อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น