Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธีดูขนาดไฟล์ก่อนจะส่ง Email ในเครื่อง Window !

วิธีตรวจสอบขนาดไฟล์ก่อนจะ Attach ส่งอีเมล์ไปยังผู้รับ

การตรวจสอบขนาดไฟล์เป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อเราต้องการแนบไปกับอีเมล์ เราควรทำการตรวจสอบไฟลให้ดีเสียก่อนว่า ไฟล์นั้นมีขนาดเท่าไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการอัพโหลดไฟล์ก่อนส่งอีเมล์ ถ้าในขณะที่เรากำลังจะแนบไฟล์ ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดของ Mail Server แล้วนั้น เราก็จะไม่สามารถส่งไฟล์ไปหาผู้รับได้ โดยจะได้รับข้อความตีกลับแจ้งเราว่าขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป ส่วนใหญ่ Mail Server ทั่วไปจะจำกัดไว้ให้แนบไฟล์ได้ประมาณ 20 MB ต่อการส่งหนึ่งครั้ง ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีลดขนาดไฟล์ลง ซึ่งจะช่วยให้เราส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้ครบถ้วน


เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง ทำการคลิกขวา เลือก Properties เพื่อดูขนาดไฟล์

แถบ General ไปที่หัวข้อ Size(ขนาด) จะบอกขนาดไฟล์ที่เราต้องการส่งไปยังอีเมล์ผู้รับ 

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น