Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ค่า Cname ใน DNS คือ อะไร และ ทำงานอย่างไรค่า Cname Record คือ อะไร

cname เป็นการ map ชื่อ subdomain ของคุณไปยัง Hostname ที่คุณต้องการอีกที่หนึ่ง เช่น mail.abc.com ได้ทำการ map แบบ cname ไปยัง webmail.maildee.com เมื่อคุณพิมพ์ mail.abc.com  มันก็จะวิ่งมาที่ Server webmail.maildee.com และแสดงผลหน้าเว็บทันที  ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถ map ชื่อ subdomain ไปยัง hostname ปลายทางใดๆ ก็ได้


การทำงานของ Cname Record

  • จากรูปภาพประกอบให้สมมุติชื่อ Domain ว่า abc.com
  • จากรูปภาพประกอบ หากคุณได้ทำการ map name: mail มีค่าเท่ากับ cname: mailserver.aaa.com เมื่อคุณทำการพิมพ์ mail.abc.com มันก็จะวิ่งไปหา Server: mailserver.aaa.com เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล
  • แต่หากคุณ map name: www มีค่าเท่ากับ cname: web.aaa.com เมื่อคุณพิมพ์เว็บไซต์ www.abc.com มันก็จะวิ่งไปหา web.aaa.com เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล 

การ map แบบ cname ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นการ map ในลักษณะ Hostname เช่น Hostname ปลายทาง คือ mailserver.aaa.com เมื่อ Hostname ปลายทางมีการเปลี่ยน IP ของ Server Hostname: mailserver.aaa.com เป็นค่า IP อื่นๆ web ต้นทางก็ไม่ต้องกังวล เพราะยังไง cname ก็มีค่าเท่ากับ mailserver.aaa.com อยู่แล้ว โดยไม่สนใจว่าจะมีการเปลี่ยน IP เป็นอะไร


บทความที่เกี่ยวข้องVDO ที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น