Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ค่า MX Record ใน DNS คือ อะไร
ค่า MX คือ อะไร

ค่า MX คือ ค่าที่บอกว่าเมื่อมี Email ส่งมายัง Domain ใด Domain หนึ่ง แล้วจะให้ Email ฉบับนั้นวิ่งไปเก็บที่ Mail Server ตัวใด เช่น คุณจะทำการส่ง Email หา info@abc.com เมื่อ Email ตัวนั้นวิ่งมาที่ Domain: abc.com มันก็จะวิ่งไปหา DNS เพื่อถามว่าค่า MX หรือ Mail Server ปลายทาง คือ อะไร แล้ว Email ฉบับนั้นก็จะถูกจัดส่งไปเก็บไว้ที่ user info@abc.com เป็นต้น


การทำงานของค่า MX และ Priority ใน DNS

  1. ในที่นี้เราสมมุติ Domain: abc.com มีการตั้งค่า MX เหมือนดังภาพประกอบด้านบน
  2. เมื่อมี Email วิ่งเข้ามาหา abc.com มันจะไปถามหาค่า Priority ของ MX เพื่อจะได้รู้ว่าจะวิ่งไปหา Mail Server ตัวใดดี ในที่นี้จะวิ่งไปที่ Priority 10 เป็นค่าที่ต่ำสุด (หมายถึง มีความสำคัญสูงสุด) ซึ่งมีค่า MX เป็น mxtl-10.maildee.com และ Email ฉบับดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้ใน Mail Server 1 ซึ่งเป็น Mail Server ตัวหลัก (การทำงานก็จะเป็นไปตามลูกศรสีเขียวตามภาพ)
  3. ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีมาตรฐานสูงจะมีการกำหนดค่า MX ไว้มากกว่า 1 เนื่องจากเป็นการป้องกันว่าหาก Mail Server ของ Priority 10 ซึ่งจากภาพเป็นค่าที่ต่ำสุด (หมายถึง มีความสำคัญสูงสุด) นั้นล่ม, Email ก็จะวิ่งเข้าหา Priority 20 (ความสำคัญน้อยลงมาหนึ่งอันดับ) ซึ่งมีค่าเป็น mxtl-20.maildee.com แทน (การทำงานก็จะเป็นไปตามลูกศรสีแดงตามภาพ)ตั้งให้ Priority เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้น

หลายๆคนเข้าใจว่าถ้าเราต้องการให้ Email ที่ส่งเข้ามาทุกฉบับถูกเก็บไว้ทั้ง Server หลัก และ สำรอง ในเวลาเดียวกัน โดยการกำหนดค่า MX ของ Mail Server ทั้งคู่มีค่าเท่ากัน, ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลย Email จะถุกส่งสลับไปมา ระหว่าง Server หลัก และ Server สำรอง และ ไม่มีวิธีการใดที่คุณจะสามารถกำหนดให้ Email ส่งไปยังทั้ง  2 Server พร้อมกันด้วยวิธีการตั้งค่าใน DNS

บทความที่เกี่ยวข้องVDO ที่เกี่ยวข้อง
บทความโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น