Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Email เต็มต้องทำยังไง

สาเหตุหลักที่พบเป็นประจำเวลาที่ส่งอีเมล์ไปแล้วปลายทางไม่ได้รับ คือ อีเมล์ของผู้รับเต็ม

ทำไมอีเมล์ถึงเต็ม

โดยปกติ ผู้ให้บริการอีเมล์จะกำหนดพื้นที่การใช้งานให้ผู้ใช้งานไว้แล้ว เช่น กำหนดพื้นที่ให้ใช้งานได้ 500 MB หากผู้ใช้ ไม่ลบอีเมล์ออกเลย จะทำให้พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ของคุณเต็ม เมื่อมีอีเมล์ส่งเข้ามา จะไม่สามารถรับอีเมล์ได้อีก เป็นต้น


ตรวจสอบพื้นที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จะได้ไม่พลาดอีเมล์สำคัญ
ดังนั้นหากคุณส่งอีเมล์ แล้วปลายทางแจ้งกลับมาว่าไม่ได้รับ เบื้องต้นให้ลองตรวจสอบกับปลายทางของคุณก่อนว่า พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ของปลายทางเต็มหรือไม่ หากพื้นที่จัดเก็บเต็มให้ทำการลบอีเมล์ที่ไม่สำคัญทิ้งไปบ้าง เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามาจะได้สามารถรับอีเมล์นั้นได้

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น