Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[Go Cloud] ส่ง Email ไปหาระบบ MD แล้วเงียบ หลังจากนั้น MD ไม่ได้รับ

สาเหตุ

  1. เกิดจากระบบ MD มีการ Block IP ของ GoCloud หรือ SpamGuard

วิธีการแก้ไขปัญหา

  1. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
  2. ต้องใช้ SMTP สำรอง ในการส่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น