Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

[Outlook] การตั้งค่าอีเมล์ / เพิ่มบัญชีอีเมล์ของ Yahoo Type: POP

ขั้นตอนแรกไปที่ แฟ้ม > การจัดการข้อมูล
จะได้หน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จากนั้น คลิก สร้าง

เลือกไปที่ Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP จากนั้นคลิก ถัดไป

ใส่ข้อมูล อีเมล์ รหัสผ่านให้ถูกต้อง จากนั้นติ๊กถูก ตามตัวอย่าง คลิก ถัดไป

เลือกการบริการแบบ อินเทอร์เน็ตอีเมล์ จากนั้นคลิก ถัดไป

ใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า : pop.mail.yahoo.com
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก : smtp.mail.yahoo.com
จากนนั้นคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ...

ไปที่แถบ เซิร์ฟเวอร์ส่งออก ติ๊กเลือกตั้งค่าตามภาพ 

แถบขั้นสูง ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) : 995
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) : 465 
จากนั้นคลิกเลือก ตามตัวอย่างให้ถูกต้อง  > ตกลง

ทำการ ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้...

ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หากไม่มีข้อผิดพลาด สถานะ เสร็จสมบูรณ์ คลิก ปิด

คลิก ถัดไป

การเพิ่มบัญชีเสร็จสมบูรณ์ คลิก เสร็จสิ้นบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น