Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] การใช้ Columns to be displayed แสดงรายละเอียดใน Login Log

Columns to be displayed แสดงรายละเอียดใน Login Log

การใช้ Feature นี้ในการค้นหา มีประโยชน์คือ ช่วยแสดงผลการค้นหาให้ออกมาเป็นตาราง โดยมีคอลัมน์ตามที่เราเลือกไว้ ทำให้เราเลือกที่จะแสดงเฉพาะสิ่งที่เราต้องการค้นหา ทำให้คอลัมน์ในตารางไม่ดูเยอะจนเกินไป

วิธีการใช้งาน Columns to be displayed มีขั้นตอนดังนี้


จากตารางแสดงให้เห็นว่า การเลือก Columns to be displayed มีผลต่อ ตารางที่แสดงผลด้านล่างตาม Hightlight สีเหลืองดังภาพ สามารถเลือกให้แสดงผลได้ตามที่ต้องการ


Columns to be displayedบทความที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น