Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการสร้างอีเมล์ใหม่ / How to create an account

การสร้างอีเมล์ใหม่ / How to create an account


การสร้าง Email account ลูกค้าสามารถสร้างได้เองที่หน้า SmartAdmin ที่ทางบริษัทจัดทำให้ ซึ่งเป็นการสร้าง Email account ลงในระบบและสามารถใช้งานได้ทันที 

วิธีการสร้าง Email account มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin

คลิก More Info ที่หัวข้อ E-mail Account เพื่อเข้าหน้าจัดการ Account


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Account ดังภาพ

คลิก Add Email เพื่อทำการเพิ่ม Email Account


3. จากนั้น จะเข้าสู่การ Add Email ดังภาพ

กรอกข้อมูล Email ที่ต้องการเพิ่ม คือ ชื่อ Email, รหัสผ่าน, ขนาดพื้นที่
เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว คลิก Submit


4.  SmartAdmin จะเพิ่ม Email ในระบบ ดังภาพ

หน้าต่างแสดงรายละเอียด Email ที่ถูกเพิ่มในระบบบทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น