Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการสร้าง Group mail / How to create a group mail

การสร้าง Group mail


การสร้าง Group Mail จะช่วยให้สามารถส่งอีเมล์หรือจดหมายไปยังผู้อื่นได้ทีละหลายๆ คนพร้อมกัน โดยที่ไม่ต้องเลือกรายชื่อทีละคน เพื่อเป็นการตัดปัญหาการทำให้เสียเวลาและยุ่งยากออกไป ซึ่งระบบ SmartAdmin มีฟังก์ชั่นดังกล่าวให้ลูกค้าใช้งาน


วิธีการสร้าง Group mail มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin


คลิก More Info ที่หัวข้อ Forwarders / Group Mail 
เพื่อเข้าหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


คลิก Add  เพื่อทำการเพิ่ม Forwarders / Group Mail


3.  จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Add Forwarders / Group Mail

คลิก Add Destination Email เพื่อสร้าง Group Mail พร้อมกรอกเมล์ที่ต้องการอยู่ใน Group
จากนั้นคลิก ส่ง


4. ระบบจะเพิ่มและแสดงการตั้งค่า Group Mail ที่หน้าต่าง Forwarders / Group Mail


ตั้งค่าเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น