Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการจัดสรรพื้นที่ความจุของอีเมล์ / How to config an email quota disk space

การจัดสรรพื้นที่ความจุของอีเมล์ / How to manage an email quota disk space 

สำหรับระบบ SmartAdmin จะมีฟังก์ชั่นจัดสรรพื้นที่ความจุของ Email โดย Admin สามารถจัดสรรพื้นที่ความจุ Mailbox ของแต่ละ User ได้ โดยสามารถลดพื้นที่บาง Email ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ ไปเพิ่มให้  User ที่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากไว้เก็บ Email ได้


วิธีการจัดสรรพื้นที่ความจุของ Email account มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin

คลิก More Info ที่หัวข้อ Email Account เพื่อเข้าหน้าจัดการ Email Account


2. หน้าจัดการ Email Account

เลือก Email Account ที่ต้องการจัดสรรพื้นที่แล้ว คลิก Edit Disk Space


3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Edit Disk Space

เลือกขนาดพื้นที่ได้ทางช่อง Disk Space (MB) จากนั้นคลิก Submit
ระบบจะเพิ่มพื้นที่ให้ทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น