Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมล์ / How to reset a user password

การเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมล์ / How to reset a user password


สำหรับระบบ SmartAdmin จะมีฟังชั่น Reset รหัสผ่าน Email Account หาก User ลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน Email Account ทาง Admin สามารถทำ Reset ได้ทันที

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Email account มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin

คลิก More Info ที่หัวข้อ Email Account เพื่อเข้าหน้าจัดการ Email Account


2. หน้าจัดการ Email Account

เลือก Email Account ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว คลิก Reset Password

3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Reset Password

ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการทั้ง 2 ช่อง จากนั้นคลิก Submit
จากนั้นระบบจะเปลี่ยนรหัสผ่านให้ทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น