Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] ค้นหา Login Log จากชื่ออีเมล์ตามวัน-เวลา

Login Log - Date/Time


การเข้าสู่ระบบของบัญชีอีเมล์นั้น สามารถเลือกค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ว่ามีอีเมล์ใดในช่วงเวลาใดที่เข้าสู่ระบบผิดปกติ หรือเข้าสู่ระบบจากต่างประเทศ การใช้ขอบเขตของช่วงเวลานั้น ทำให้เราค้นหาหรือตรวจสอบความผิดปกติได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน Login Log - Date/Time มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา


1. คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทิน
2. เลือกวันที่เริ่มต้นค้นหา
3. คลิกที่ไอคอนรูปนาฬิกา


2. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด


1. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้น
2. คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทินที่หัวข้อ Date To และเลือกช่วงเวลาที่สิ้นสุด


3. ตรวจสอบช่วงเวลา ชื่อ Username ว่าถูกต้องหรือไม่


คลิกที่ปุ่ม Search 


4. ระบบจะแสดงผลออกมาดังตาราง


เราสามารถเลือกดูช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดได้ตามตาราง
และสามารถคลิกไอคอนตามลูกศรดังภาพ เพื่อจัดเรียงวันที่ก่อน/หลังบนตารางได้


บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น