Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิธีการตั้ง Auto Reply อีเมลบน Yahoo.comหากเราอยากให้บอกผู้ติดต่ออีเมล์กับทางเราทราบข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ โดยที่เราไม่ต้องเขียนตอบกลับผู้ติดต่อเลย นั้นสามารถทำได้ โดยการตั้ง auto reply หรือ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติของอีเมล์ Yahoo.com  มีวิธีการง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

1. เข้าหน้าเว็บเมล์ Yahoo.com

ให้ทำการคลิก ที่รูปเฟือง แล้วเลือก Settings
เพื่อเข้าการตั้งค่าของอีเมล์


2. จากนั้นจะเข้าหน้าการตั้งค่าอีเมล์ของ Yahoo.com

1. เลือก Vacatinos Response
2. ให้ติ๊ก Enable during these dates (inclusive)
3. เลือกวันที่ต้องการเริ่มให้ตอบและวันสิ้นสุดการตอบกลับ
4. ใส่ข้อความที่ต้องการให้ตอบกลับโดยอันโนมัติ


3. หน้าต่างที่ดำเนินการตั้งค่าแล้ว

เมื่อใส่ข้อความพร้อมตั้งวันที่แล้วให้กด Send Sample Copy to me
จากนั้นกด Save


4. จากนั้นเข้าหน้า Inbox

ระบบจะส่งเมล์ตัวอย่างตามที่ได้ตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้


5. หน้าต่างของอีเมล์ที่มีข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

จะแสดงข้อความที่ได้ตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้
เมื่อมีการส่งเมล์เข้าอีเมล์ที่ได้ตั้งไว้ จะมีข้อความตีกลับหาผู้ส่งทันที
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น