Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[MD OX][Webmail] วิธีการ Save .EML File ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการ Save ไฟล์อีเมล์นามสกุล .EML ผ่านหน้าเว็บเมล์

การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ 

ขั้นแรก ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์

1. คลิกที่โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล
2. คลิกขวาที่ข้อความอีเมล์
3. คลิก Save as file
4. อีเมล์จะถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น