Cloud Email Hosting ที่ดีที่สุด

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2010 & 2013] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group


วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group


เลือก Contact Group ที่ต้องการแก้ไขรายชื่ออีเมล์
จากนั้น Double Click 



เลือก รายชื่ออีเมล์ที่ต้องการแก้ไข
จากนั้น Double Click 



แก้ไขชื่ออีเมล์ตามที่ต้องการ



เมื่อแก้ไขเรียบร้อย ให้คลิก Save & Close



จากนั้นกด Update Now



รายชื่อใน Contact Group จะ Updete
จากนั้นกด Save & Close 



บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น