Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


คลิกที่เมนู Contacts ตามลูกศรสีแสง


1. คลิกเลือก Contacts
2. กรอกชื่อของผู้ติดต่อ
3. กรอกบัญชีอีเมล์ผู้ติดต่อ
(ในหัวข้ออื่นๆ สามารถเลือกกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ )
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลือก Save & Close


เมื่อกด Save เรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฏ ดังภาพ
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น