Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


เข้าสู่หน้า Address Book
จากนั้น Double Click รายชื่อที่ต้องการแก้ไข


จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา
1. แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย
2. จากนั้นกด Save ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันที


รายชื่อ Contacts จะแก้ไขตามรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น