Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงาน ใช้งาน Email ผ่านอินเตอร์เน็ตยี่ห้ออะไร ?ยี่ห้ออินเตอร์เน็ตที่พนักงานใช้งาน Email

ระบบอีเมล์ที่มีความละเอียดสูงของ ระบบ Smart Admin ยังสามารถรายงาน รายชื่อยี่ห้ออินเตอร์เน็ตที่พนักงานใช้งาน Email ในทุกช่วงเวลาได้อย่างละเอียดย้อนหลัง 3 เดือนยี่ห้ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานโดยรวม

ระบบ SmartAdmin ยังสามารถรายงานภาพรวมของยี่ห้ออินเตอร์เน็ตทั้งหมดโดยรวมที่ User ใช้งานอีเมล์ ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออินเตอร์เน็ต (ISP) ของผู้ให้บริการในประเทศ และทั่วโลก ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีของการให้บริการระบบ Mail Hosting


บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น