Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าสู่หน้าปฏิทินของ Outlook
1. กดเลือกวันที่ต้องการนัดหมาย
2. คลิกสร้าง


กรอกข้อมูล และ เลือกวัน เวลา ที่ต้องการ


กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึก


ตารางนัดหมายจะแสดงบนปฎิทินบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น