Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

ถ้าเราต้องการตั้ง Event ที่เป็นกิจกรรมทุก ๆเดือน ทุก ๆปี สามารถตั้งค่าได้ ในปฏิทินที่หัวข้อ Recurrence ซึ่ง Event ที่ถูกสร้างขึ้นบนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ตามที่เราตั้งค่า เช่น ทุกวันจันทร์ จะมีประชุมกับแผนก ก็สามารถสร้าง Event ในลักษณะนี้ได้

วิธีการตั้งค่า Recurrence บน Calendar

เข้าสู่หน้า Calendar
จากนั้น Double Click เลือก Event ที่ต้องการ


คลิก Recurrence เพื่อเลือกการตั้งค่า


จะมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

1. Every Monday คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันจันทร์
2. Day 14 of Every Month คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันที่ 14 ของทุกเดือน
3. Every 14 September คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันที่ 14 ของเดือนกันยายน
4. Every Day คือ เพิ่มกิจกรรมในทุกวัน
5. Custom คือ หน้าปรับแต่งตามความต้องการ


หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิก Save & Close
(ตัวอย่างรูปภาพได้เลือก Every Monday คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันจันทร์)


จากนั้นตัว Calendar จะเพิ่มกิจกรรมในทุกวันจันทร์ ตามที่ได้กำหนดไว้


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น