Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วิธีแก้ไขถ้าใช้งาน Email ในต่างประเทศไม่ได้

วิธีแก้ไขถ้าใช้งาน Email ในต่างประเทศไม่ได้เบื้องต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Email ในต่างประเทศได้

ในเบื้องต้น หากมีการใช้งานผ่าน Wi-fi ของ ISP ต่างประเทศ

ให้ลองเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจาก Wi-fi เป็น 3G ของมือถือที่ท่านพกพา 
หรือเปลี่ยนเป็น Wi-fi ของร้านกาแฟที่อยู่คนละสถานที่กัน
หากเปลี่ยนแล้วยังใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อผู้ให้บริการ Email hosting ของท่าน


เมื่อมีโอกาสที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศขณะทำงาน เรามีความจำเป็นต้องรับส่งอีเมล ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากมาย แต่มาเกิดปัญหาเวลาที่เราใช้งานอยู่ต่างประเทศ เป็นเรื่องยากที่จะต้องแก้ไขปัญหา เนื่องจากเราก็ไม่รู้จักว่า ISP (ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) นั้นคือใคร ต้องติดต่อใคร

แต่เราก็มีวิธีการตรวจสอบได้ง่าย ๆ ว่า ISP ที่เราใช้อยู่นั้นมีการ Block Port ขารับหรือขาส่งหรือไม่ โดยวิธีบ้าน ๆ จริง ๆ นั่นคือการทดสอบ Connect ไปยังอินเตอร์เน็ตเส้นอื่น ๆ ที่อยู่ในวงใกล้เคียงกับเรา หรือสลับไปใช้ 3G/4G เพื่อเช็คดูว่าเรา Access email server ผ่าน ISP ค่ายใดบ้าง

วิธีแก้ไขปัญหานั้น ในความเป็นจริง ถ้า ISP Block Port จริง ๆ เราก็ต้องลองเปลี่ยนมาใช้อินเตอร์เน็ตเส้นอื่น หรือลอง Access ผ่านหน้าเว็บเมลก่อน หากว่ายังไม่ได้จริง ๆ ผู้ใช้งานคงต้องติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่นั่นเอง เพื่อขอความช่วยเหลือ

โดยส่วนใหญ่ที่มักถูก Block การใช้งานนั้นมักจะเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนา หรือมีระบอบการปกครองที่ไม่เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้ว เขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้ใช้งาน แม้แต่ Facebook, Youtube บางประเทศเขาก็ไม่ให้ใช้งาน

ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้ Access Email ในต่างประเทศไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Email Hosting ฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย ซึ่งต้องตรวจสอบเป็นกรณีไป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น