Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คำสั่ง Traceroute คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

คำสั่ง Traceroute คืออะไร

Traceroute เป็นคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบการเดินทางของปลายทางนั้น ๆ มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เปรียบเทียบง่าย ๆ กับการใช้งาน Google Map เลย คือเราต้องการทราบว่าเส้นทางขับรถจากที่ทำงานกลับบ้านนั้นมีการจราจรเป็นอย่างไร การ Traceroute ก็เป็นการเช็คเส้นทางนั้น ๆ ว่าติดขัดปัญหาอะไร มี Gateway ตรงไหนที่ Time out หรือเป็นปัญหาบ้าง หรือ เมื่อก่อนเคยใช้ Host นี้เร็ว เสถียรมาก แต่วันนี้อยากจะหาสาเหตุว่าทำไมมันช้าผิดปกติ ก็ใช้คำสั่งนี้ช่วยได้

ตัวอย่างการ Trace บนเครื่อง Mac


1. เปิด Network Utility ขึ้นมา
2. เลือกเมนู Trace (ดังภาพ)
3. พิมพ์ชื่อ Host ที่ต้องการ Trace จากนั้นกดปุ่ม 'Trace'

ตัวเลขที่เรียงลำดับ 1, 2, 3, ... เรียกว่า HOP

ตัวอย่างการ Trace ผ่านเว็บไซต์ network-tools.com

1. เข้าเว็บไซต์ www.network-tools.com
2. เลือก Trace จากนั้นพิมพ์ชื่อโดเมน หรือไอพี แล้วกดปุ่ม Go
เราจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่ Timed out ระหว่าง Trace ด้วยนั่นอาจหมายถึงปัญหา

ในการ Traceroute ถ้าเจอสัญลักษณ์ * * * ในลักษณะนี้หมายความถึงสองกรณี คือ
1. การเชื่อมต่อมีปัญหา
2. เจ้าของ Host อาจจะซ่อน Hop บางตัวไม่ให้ Trace เจอ

ตัวอย่างการ Trace บน Windows

1. คลิกที่ 'Start'
2. พิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า 'cmd'
3. เมื่อขึ้นหน้าจอดังภาพให้พิมพ์คำสั่ง tracert เว้นวรรค แล้วตามด้วยเว็บไซต์หรือไอพี ที่ต้องการทดสอบ เช่น tracert www.google.co.th

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพดีที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น