Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ข้อความตีกลับ MX records point to non-existent hostsปัญหาที่ผู้ส่งพบคือ ส่งอีเมลออกไปยังปลายทางของบางโดเมนแล้วถูกตีกลับด้วยข้อความประมาณนี้

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

name@domainname.com
all relevant MX records point to non-existent hosts or (invalidly) to IP addresses

ตามข้อความข้างต้น Error บอกว่าค่า MX Record ของปลายทางถูกชี้ไปที่ Host ที่ไม่มีอยู่จริง หรือถูกชี้ไปยัง IP Address ที่ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งถ้าเราปิงเทสโดเมนดังกล่าว ก็จะสามารถปิงค่าได้ตามปกติ

วิธีตรวจสอบว่าค่า MX Record คือค่าใด 

เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ mxtoolbox.com และค้นหาจากชื่อโดเมนเนมก็จะพบว่าถูกชี้ไปที่ใด ดังตัวอย่าง

MX Lookup


ดูเหมือนว่า Server ปลายทางจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพราะ Hostname, IP Address ก็สามารถปิงเทสได้ตามปกติ แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ ความจริงแล้วต้องแก้ไขที่ Sender's Server ในส่วนของ Exim เพื่อตั้งค่าให้ผู้ส่งสามารถส่งไปยังปลายทางที่ใช้ IP Address เป็นค่า MX Record ได้

โดยใส่คำสั่งดังนี้  allow_mx_to_ip = true 

เมื่อนำคำสั่งนี้ไปใส่ในไฟล์ Exim.config แล้ว ทำการ Restart Service ก็จะสามารถใช้ Mail Server ของผู้ส่ง ส่งไปยังปลายทางที่มี IP Address เป็นค่า MX Record ดังกล่าวได้


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร อันดับ 1 ของประเทศไทย

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[Thunderbird] วิธีสร้าง Message filters เพื่อย้ายข้อความไปอยู่ใน Sub folder อัตโนมัติ

Message filters คืออะไร

ฟังก์ชั่นการทำงานของ Message filters ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird นี้ จะเหมือนกับการสร้าง Rules ในโปรแกรม Microsoft Outlook ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างเงื่อนไขข้อความขารับ เช่น ต้องการให้ข้อความของ Mr. A ที่ส่งมานั้น ย้ายไปอยู่ใน Sub folder ชื่อ Mr. A ที่เราสร้างขึ้นอัตโนมัติ

ประโยชน์ของ Message filters

ประโยชน์หลักของฟังก์ชั่นนี้ คือ เพื่อจัดประเภทข้อความใน Inbox ให้เป็นระเบียบ ถ้าไม่ต้องการให้ข้อความขาเข้าทุกอย่างมารวมกันอยู่ใน INBOX นั้น ก็ควรใช้ Message filters เป็นอย่างยิ่งเพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อความเก่า ๆ


ตัวอย่างการใช้ Messages filters โดยจะตั้งเงื่อนไขดังนี้

1. ข้อความจาก Email account: tland.thailand@gmail.com ย้ายไปที่ Sub folder: TL Message อัตโนมัติ
2. ข้อความที่มีเนื้อหา Technology Land Co., Ltd. ให้ย้ายไปยัง Sub folder: TL Content อัตโนมัติ

ขั้นตอนการตั้ง Message filters


1. สร้าง Folder ใหม่ภายใต้ Folder: Inbox ขึ้นมา 1 โฟลเดอร์

คลิกขวาที่ INBOX จากนั้นเลือก New Folder....

2. ตั้งชื่อ Sub Folder ที่ต้องการ ตัวอย่างจะตั้งชื่อว่า "Mr. A"

ตั้งชื่อ Sub Folder จากนั้นคลิกปุ่ม Create Folder

3. ตั้งค่าให้ Menu Bar แสดงผลที่แถบด้านบนก่อน

คลิกขวาที่แถบสีฟ้าด้านบน จากนั้นเลือก Menu Bar

4. เปิดฟังก์ชั่น Message Filters

คลิกที่ Tools > Message Filters

5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ สามารถเริ่มสร้าง Filters ได้เลย

คลิกปุ่ม New....

6. สร้างชื่อฟังก์ชั่น และกำหนดเงื่อนไขดังนี้

1. ตั้งชื่อ Filter ของเรา
2. กำหนดเงื่อนไขว่า From > is > ชื่อบัญชีอีเมลของ Mr. A
3. กำหนดผลปลายทางว่าจะให้ข้อความย้ายไปที่โฟลเดอร์ใด เลือก
Move message to > Subfolder: Mr. A (ที่อยู่ใน Inbox)
4. กดปุ่ม OK เมื่อกำหนดค่าเสร็จ

7. จากนั้น Filter: Incoming_Mr.A ที่เราสร้างขึ้นจะปรากฏที่ Message Filters ซึ่งเราสามารถสร้างเงื่อนไขอย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีก โดยการกดปุ่ม New... หรือเข้าไปแก้ไข Filter ที่ปุ่ม Edit

ปุ่ม Run Now ใช้สำหรับให้โปรแกรมทำการดึงข้อความไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
ตามเงื่อนไข Filter ที่เราสร้างขึ้นมาทันที (จะกดหรือไม่ก็ได้)

8. เมื่อกดปุ่ม Run Now โปรแกรมก็จะทำการดึงข้อความไปยังโฟลเดอร์ Mr. A ทันที โดยข้อความจาก Mr. A ที่จะเข้ามาในอนาคต ก็จะ Run ตาม Filter ที่เราสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ข้อความจากอีเมลของ Mr. A จะถูกย้ายมาเก็บที่ Sub Folder: Mr. A ทันที

บทความที่เกี่ยวกับ Mozilla Thunderbird


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านบริการอีเมลโฮสติ้งที่ดีที่สุดของประเทศไทย