Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Domain กับ Hostname ต่างกันอย่างไร ?

    


โดเมนคือชื่อที่ถูกเรียก ในบางทีหมายถึงชื่อเว็บไซต์ เช่น maildee.com, technologyland.co.th ซึ่ง Hostname จะเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน มักจะมีชื่อข้างหน้าก่อนหน้าชื่อโดเมน เช่น webmail.maildee.com, imap.maildee.com, smtp.maildee.com เป็นต้น

     


มองภาพในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ ให้มองภาพว่า Domain คือบ้านหลังหนึ่งที่เราเป็นเจ้าบ้าน ซึ่งในบ้านหลังหนึ่งต้องประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว ซึ่งห้องเหล่านั้นเป็นเหมือนกับ Hostname ที่อยู่ภายใน Domain นั้นเอง หาก

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น