Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DKIM คืออะไร ย่อมาจากอะไร


DKIM คืออะไร ย่อมาจากอะไร

DKIM ย่อมาจาก DomainKeys Identified Mail เป็นตัวที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ Mail Server ของผู้ส่ง เป็นลายเซ็นดิจิทัลที่เอาไว้ประทับตราที่ Header (ส่วนหัวของอีเมล) ว่าเราใช้ Server ของเราเองส่ง หรือไม่ ซึ่งค่า DKIM จะช่วยป้องกันการ Phishing Mail ได้อย่างมาก 

เมื่อก่อนเรามีการใช้ค่า SPF ใน DNS ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความของเราตกหล่นเข้าไปอยู่ใน Spam/Junk ของผู้รับ แต่ก็อาจจะช่วยได้ไม่หมด และเป็นแค่การสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับผู้ส่งในเบื้องต้นเท่านั้น

ส่วนการ Generate DKIM มาใช้งาน ก็สามารถใช้งานได้กับทุก Cpanel อยู่แล้ว เพียงแค่เพิ่มค่า DKIM ลงไปใน DNS ก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และลดโอกาสที่เราจะถูก Phishing mail ได้อย่างมาก

ค่า DKIM จำเป็นหรือไม่ เหมาะกับใคร?

สำหรับผู้เขียนคิดว่าค่านี้มีความจำเป็นพอสมควร ที่จะช่วยให้ Sender กับ Recipient คุยกันแบบวางใจซึ่งกันและกัน เวลาส่งข้อความอะไรไปมา ก็ไม่ต้องกลัวว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะถูกแฮคข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม (Man in the middle attack) 

การ Config ค่าบน Mail Server ให้ปลอดภัยสูงสุดเหมาะกับทุกบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศ ต้องติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก ก็ควรจะมี Mail Server ที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบค่า DKIM อย่างเหมาะสม


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรที่มีความปลอดภัยสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น