Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ให้บริการ Domain.com ใช้เวลากี่วัน

ระยะเวลาที่ใช้ในเวลาในการดำเนินการย้ายผู้ให้บริการ


การย้ายผู้ให้บริการสำหรับ โดเมน .comใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า .co.th  เนื่องจากต้องบริษัทของผู้ให้บริการใหม่ต้องมีการขอข้อมูลที่ต้องให้ท่านลูกค้าช่วยประสานกับทางผู้บริการรายเก่า ดังนี้
  • Auth code หรือ EPP Code ของโดเมนเนม
  • เปลี่ยนสถานะโดเมน เป็น active/OK
  • โดเมนดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ (ควรมีอายุมากกว่า 15 วัน เพื่อเตรียมการย้ายโดเมน)
  • ให้ Registrant Email กด Approve เมื่อผู้ให้บริการใหม่ดำเนินการย้ายโดเมนแล้ว

โดยขั้นตอนการประสานงานกับผู้ให้บริการปัจจุบัน ไปถึงกระบวนการย้ายเสร็จสมบูรณจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน หรือบางทีอาจมากถึง 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างผู้ดูแลโดเมนปัจจุบันกับผู้ดูแลโดเมนเนมใหม่

แต่ในกรณีที่ต้องการย้ายระบบอีเมลภายใน 1-2 วัน ให้แจ้งแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ว่าขอทำการย้าย Email Hosting อย่างเดียวก่อน แล้วจึงค่อยย้ายผู้ดูแลโดเมนในภายหลัง

โดยผู้ให้บริการรายใหม่จะเตรียมความพร้อมตั้งค่าต่าง ๆสำหรับ Email Hosting ใหม่ก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วจะมีมีการนัดหมายเวลาให้ทางบริษัทผู้ให้บริการรายเก่าดำเนินการ เปลี่ยนค่า NS มายัง Email Hosting ของผู้บริการรายใหม่ ลูกค้าเพียงรอให้ค่า DNS มีการ Update 24-48 ชั่วโมง ก็จะสามารถใช้งานระบบอีเมล์กับผู้ให้บริการรายใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการระบบ Email & Web Hosting ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น