Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

Mac Address คืออะไรMAC Address หรือ Hardware Address เป็นชุดเลขฐาน 16 จำนวน 12 ตัว ซึ่งชุดเลขดังกล่าวนี้เป็นการยืนยันตัวตนของเครื่อง ๆ นั้นว่ามีอยู่จริง ไม่มีใครซ้ำได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า Physical Address เสมือนคนไทยก็ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน เช่นเดียวกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet ก็ย่อมมี Mac Address ที่ติดตัวมาจากโรงงานผู้ผลิต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามตัวอย่าง

Mac Address

เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราจะใช้ Wi-Fi ของทางมหาวิทยาลัย เขาก็จะบังคับให้นักศึกษาลงทะเบียนกรอก Mac Address ของอุปกรณ์ลงไปฐานข้อมูลก่อน เพื่อเป็นการจำกัดการใช้งาน เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวถูก Access point ตรวจสอบว่ามีชุดเลข Mac Address ตรงกับฐานข้อมูล ก็จะสามารถเข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งบางสถานศึกษาอาจจะมีการกำหนดให้นักศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนได้ 2 Mac Addresses แต่คณะอาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนได้ 3 Mac Addresses เป็นต้น

ในทางกลับกันผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Mac Address ไว้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ก็จะไม่สามารถใช้งาน Internet Wi-Fi ที่เปิดให้บริการอยู่ได้


ผู้ให้บริการ Mail Hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง บริการรวดเร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น