Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

SRV record คือค่าอะไร


SRV record เป็นการค่าที่ใช้สำหรับกำหนดการทำงานของ AD (Active Directory)ใช้กำหนดค่า Service เพิ่มเติมที่ต้องการกำหนดตำแหน่งเช่น Hostname, Port ของ Server ที่รับบริการ หรือ Internet Protocols บางอย่าง เช่น Session Initiation Protocol (SIP), Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) ซึ่งส่วนใหญ่มักต้องการการสนับสนุนใน SRV record ด้วย


สำหรับการตั้งค่า SRV Record ใน Direct Admin ก็จะมี Format ตามภาพด้านบนที่จะต้องตั้งค่าให้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง Service ของ Skype for business มีการให้ผู้ดูแลโดเมนเนมกำหนดค่า SRV Record ใน DNS ให้ผู้ให้บริการด้วย

SRV record

จากภาพจำเป็นต้องมีการกำหนด TTL = 3600 เราสามารถกำหนดค่า TTL ได้ตามภาพ
 

1. ปรับ TTL จาก 14400 (default) เป็น 3600 จากนั้นกด Save
2. ตั้งค่าระเบียนตามรูปแบบให้ถูกต้อง


เมื่อเรานำค่า SRV record จากผู้ให้บริการ มาตั้งค่าใน Direct Admin ตาม Format ให้ถูกต้อง ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านบน

รูปแบบการตั้งค่า พร้อมตัวอย่างระเบียน SRV

 
ตัวอย่างการตั้งค่า และรูปแบบการตั้งค่า

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting / Server สำหรับองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น