Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธี Create Quick Event ใน Calendar

Quick Event

เป็นฟังก์ชั่นการเพิ่ม ปฏิทินแบบฉลาด ๆ ของ Mac Calendar ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับเวลาเร่งรีบ

Create Quick Event ใน Calendar
คลิกที่ไอคอน + เพื่อสร้าง Event ใหม่

2. ใส่ค่าตามสูตร สถานที่ + with (ผู้ติดตาม) + at (เวลา am, pm) + (วัน)

Create Quick Event ใน Calendar
เมื่อใส่ข้อมูลแล้ว ให้กด Enter

3. โปรแกรมจะทำการบันทึก Event ตามข้อมูลทันที

Create Quick Event ใน Calendar
เสร็จสิ้นบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น