Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการตั้งค่าเวลาในการ Sync Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งค่าความถี่ให้โปรแกรมทำงาน Sync Calendar ตามเวลาที่กำหนด สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดโปรแกรม App Calendar บนเครื่อง Macขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้เลือกเมนูของโปรแกรม Calendar > Preferencesขั้นตอนที่ 3 : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ Sync ได้ที่หัวข้อ Refresh Calendarsขั้นตอนที่ 4 : เลือกความถี่เวลา Sync ดังรูปภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น