Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] การ Add Account Calendar ใน iPhone

วิธีการเพิ่มบัญชีปฏิธินลงในไอโฟน
วิธีการเพิ่ม Account Calendar ลงในมือถือระบบ iPhone


Add Account Calendar iOS
1. เข้าไปที่ Icon Setting (การตั้งค่า)

เพิ่มบัญชีปฏิธินบนไอโฟน
2. เลือกไปที่ เมนู Calendar (ปฏิทิน)

Add Account Calendar iOS
3. เลือกไปที่หัวข้อ Accounts (บัญชี)

เพิ่มบัญชีปฏิธินบนไอโฟน
4. เลือกไปที่ Add Account (เพิ่มบัญชี)

5. เลือกไปที่ Other (อื่น ๆ)


Add Account Calendar iPhone
6. ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ลงไป
Server : https://cal.technologyland.co.th
User Name : ชื่ออีเมล์ผู้ใช้
Password  : รหัสอีเมล์ผู้ใช้
Description : รายละเอียดชื่อ
เมื่อดำเนินการใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กด Next


เพิ่มบัญชีปฏิธินบนไอโฟน
7. เมื่อกด Next และการใส่ค่าถูกต้อง จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาตามภาพ

Add Account Calendar ใน iPhone
8. จากนั้นกด Save การ Add Account Calendar จึงเสร็จสมบูรณ์
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น