Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Share Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นคลิกขวา เพื่อเปิดเมนูขึ้นมา แล้วเลือก Sharing Settings...ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูลถึง ดังตัวอย่าง เมื่อกรอกแล้วให้กด Doneขั้นตอนที่ 4 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar โดยเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้เข้า Sharing Settings...ขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะมีบรรทัดให้ใส่ชื่ออีเมล์เพิ่มเติม เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้วกด Done ระบบจะ Share Calendar ให้กับทุกอีเมล์ที่เราใส่ลงไปในระบบการแชร์
Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น